Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

New World Twitch Bot (beta)

The New World Twitch Bot is the ultimate companion for your New World Stream! Get instant news updates and access the most important tips and guides in your chat.

Installation


  • Login with Twitch (above).
  • Set up your dashboard (optional, the bot already works at this point).
  • Next time you're streaming in the New World category, type "!NewWorldBot help" in the chat and the bot should respond.
  • Make sure the bot has permissions to post links in your channel.
  • You can enable/disable automatic news updates from different sources on your dashboard.

Commands

  • !NewWorldBot help: Link to this page.
  • More commands coming soon when the game goes live!


Contact us if you need help or want to leave feedback!