Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Receptura: Runic Leather


Biegłość w handlu: Leatherworking
Wymaga stacji: Garbarstwo Tier 5
Wymaga Obróbka skóry poziomu 200

Pd biegłości w handlu: 6160

Składniki:

x 5
x 1
x 1
x 1