Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Receptura: Nasycona nalewka zarazy


Biegłość w handlu: Arcana
Wymaga stacji: Alchemia Tier 5
Wymaga stacji: Camp Tier 4
Wymaga Wiedza Zakazana poziomu 150

Pd biegłości w handlu: 465
Reputacja: 9

Składniki:

1 x "Odczynniki powietrza"
... More
x 1
1 x "Odczynniki obrony klasy 5"