Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Receptura: Blackened Fish Filet


Biegłość w handlu: Cooking
Wymaga stacji: Gotowanie Tier 2
Wymaga Gotowanie poziomu 33

Pd biegłości w handlu: 48
Reputacja: 8

Składniki:

x 1
x 1
x 1
x 1