Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Receptura: Berry Glazed Roasted Ham


Biegłość w handlu: Cooking
Wymaga stacji: Gotowanie Tier 4
Wymaga Gotowanie poziomu 142

Pd biegłości w handlu: 450
Reputacja: 12

Składniki:

x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1