Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Receptura: Aurora Blue Dye


Biegłość w handlu: Cooking
Wymaga stacji: Gotowanie Tier 3
Wymaga Gotowanie poziomu 83

Pd biegłości w handlu: 72
Reputacja: 12

Składniki:

x 3
x 2
x 1