Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Receptura: Amrine Temple Spear


Biegłość w handlu: Engineering
Wymaga stacji: Kowalstwu Tier 2
Wymaga Inżynieria poziomu 60

Pd biegłości w handlu: 870
Reputacja: 58

Składniki:

13 x "Metale klasy 3"
x 10
x 1
3 x "Materiały drewniane"
... More