Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Wrażliwość na azoth

Zdobywasz 3.0% więcej azothu.
Przedmioty: Torba
Prefix:
Suffix:
Affix: Affix_Bags_AzothYield

Transmisje na żywo