Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Wielokierunkowy unik

Po uniku będziesz zadawać o 1.0% więcej obrażeń przez 2.0 s. Gdy wykonasz unik w dowolnym kierunku, zostanie zastosowane adagio (ulepszenie uniku).
Przedmioty: Rapier & zbroja
Prefix:
Suffix:
Affix:
Umiejętność po wyposażeniu: GlobalPerk_Ability_Rapier_Evade

Transmisje na żywo