Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

strażnika

8 &mdash 10 Dexterity<br>12 &mdash 15 Constitution<br>
Przedmioty: Equippablechest+Equippablelegs+Equippablehead+Equippablehands+Equippablefeet+Equippableamulet+Equippablering+Equippabletoken
Przedrostek:
Przyrostek: @WardenSuffix
Afiks: Affix_Stat_ArmorWarden