Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

rycerza

8 &mdash 10 Strength<br>12 &mdash 15 Constitution<br>
Przedmioty: Equippablechest+Equippablelegs+Equippablehead+Equippablehands+Equippablefeet+Equippableamulet+Equippablering+Equippabletoken
Przedrostek:
Przyrostek: @KnightSuffix
Afiks: Affix_Stat_ArmorKnight