Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Regeneracja wytrzymałości

Jeśli wróg cię trafi, gdy masz mniej niż 50%, zyskujesz 50.0 pkt wytrzymałości (czas odnowienia: 30.0 s). Nie aktywuje się od obrażeń nieustannych, periodycznych ani od zablokowanych ataków.
Przedmioty: Amulet
Prefix:
Suffix:
Affix:
Umiejętność po wyposażeniu: Global_Amulet_StamOnLow

Transmisje na żywo