Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Pakunek pracownika kamieniołomu

Zmniejsza wagę kamienia, brył kamienia, klejnotów i kilofów o 5%.
Przedmioty: Torba
Prefix:
Suffix:
Affix: Affix_Bags_StoneWeight

Transmisje na żywo