Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Odświeżająca ochrona

Skraca aktywne czasy odnowienia o -0.5% po tym, jak wróg trafi cię 5 razy. Nie aktywuje się od obrażeń nieustannych ani periodycznych.
Przedmioty: Pancerz, Tarcza i Biżuteria
Prefix:
Suffix:
Affix:
Umiejętność po wyposażeniu: Global_Common_CDRonHit

Transmisje na żywo