Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Odśwież

Skraca maksymalne czasy odnowienia o -1.0%.
Przedmioty: Pancerz, Tarcza i Biżuteria
Przedrostek:
Przyrostek:
Afiks:
Wyposaż umiejętność: Global_Common_CDR