Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Ochrona fizyczna I

1.0% do pochłaniania obrażeń fizycznych.
Przedmioty: Pancerz i Biżuteria
Prefix: @PhysicalWardPrefix
Suffix:
Affix: PhysicalWard1

Transmisje na żywo