Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Ochrona fizyczna I

1.0% do pochłaniania obrażeń fizycznych.
Przedmioty: Pancerz i Biżuteria
Przedrostek: @PhysicalWardPrefix
Przyrostek:
Afiks: PhysicalWard1