Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Zlecenie: Kompas z gwiezdnego metalu

Zlecenie na dostarczenie kompasu z gwiezdnego metalu.
Rodzaj: Resource
Klasa: Zasoby

Receptura Handel Poziom
Advanced Compass Inżynieria 100