Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Topór dwuręczny podróżnika Żołnierza

Solidnie wykonana broń. Będzie ci służyć równie dobrze, jak poprzedniemu właścicielowi.
Rodzaj: Weapon
Klasa: Dwuręczny topór

Siła wyposażenia: 270
Podstawowe obrażenia: 177
Szansa na obrażenia krytyczne: 3.0%

Atrybuty

żołnierza
12 Strength

Powiąż z postacią po nałożeniu: Yes


Durability 1500
Weight 8.0 kg
Salvageable true
Repairable true
BindOnPickup true
PrimaryUse Combat Melee
EquipType Hammer_Axe
DamageStatMultiplier 0.0
DamageTableRow
GatheringTypes None
GatheringMultiplier 1.0
GatheringEfficiency 0.0
PrimaryHand Main
EquipmentCategories
AddStatusEffects EatRawFood
RemoveStatusEffects
RemoveStatusEffectCategories
DamageType
DmgVitalsCategory
OnUseAffliction
IsGem false
PerkBucket PerkBucket_BearPawT2
BaseDamage 82.0
CritDamageMultiplier 1.4
BaseStaggerDamage 54.0
CritStaggerDamageMultiplier 1.5
AmmoType
RequiredStrength 0.0
RequiredDexterity 0.0
RequiredIntelligence 0.0
ScalingStrength 0.01
ScalingDexterity 0.0
ScalingIntelligence 0.0
BlaStandard 1.0
BlaSiege 1.0
BlaStrike 1.0
BlaSlash 1.0
BlaThrust 1.0
BlaFire 1.0
BlaLightning 1.0
BlaCorruption 1.0
AbaPoison 0.6
AbaDisease 0.6
AbaBleed 0.6
AbaFrostbite 0.6
AbaCurse 0.6