Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Słaby eliksir many

ZASTOSOWANIE: Przywraca 40.0 many.
Rodzaj: Consumable
Klasa: Eliksir

Punkty wyposażenia: 100


Wymagany poziom: 1

Pochodzące z: Arcane Repository Tier 2, Camp Tier 1

Transmisje na żywo