Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Wzmocniony Skórzane buty syndykatu bandyty

Buty stworzone dla członków syndykatu.
Rodzaj: Armor
Klasa: Buty (Średnie)

Siła wyposażenia: 280
Wskaźnik ochrony przed atakami fizycznymi: 41 - 66
Wskaźnik ochrony przed atakami żywiołów: 41 - 66

Atrybuty

bandyty
6 Dexterity
4 Constitution
Ochrona fizyczna I
1.0% do pochłaniania obrażeń fizycznych.

Powiąż z postacią po nałożeniu: Yes


Durability 375
Weight 2.677518 kg
Salvageable true
Repairable true
BindOnPickup true
DmgVitalsCategory
Grit 0.0
PhysicalArmorSetScaleFactor 0.46974
ElementalArmorSetScaleFactor 0.46974
ArmorRatingScaleFactor 0.15
DefStandard 0.0
DefSiege 0.0
DefStrike 0.0
DefSlash 0.0
DefThrust 0.0
DefMagic 0.0
DefFire 0.0
DefLightning 0.0
DefCorruption 0.0
AbsStandard 0.0
AbsSiege 0.0
AbsStrike 0.0
AbsSlash 0.0
AbsThrust 0.0
AbsMagic 0.0
AbsFire 0.0
AbsLightning 0.0
AbsCorruption 0.0
ResPoison 0.0
ResDisease 0.0
ResBleed 0.0
ResFrostbite 0.0
ResCurse 0.0