Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Pochodnia Grabarza

"Gdy będziesz grzebać swoich towarzyszy, rozświetl ciemności".
Rodzaj: Weapon
Klasa: kostur ognia

Punkty wyposażenia: 300 - 400
Obr. podstawowe: 152 - 177
Szansa na trafienie krytyczne: 4.0%

Profity

Cechy broni w głównej ręce uczonego
13 - 19 Intelligence
Otchłań II
30.0% obrażeń jest przekształcanych w obrażenia od próżni. Obrażenia skalują się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy.
Zaklinanie
Ataki lekkie i ciężkie zadają 7.7% więcej obrażeń.Durability 2000
Weight 11.2 kg
Salvageable true
Repairable true
IsTraded true
BindOnPickup false
PrimaryUse Combat Melee
EquipType Bow
DamageTableRow
GatheringTypes None
GatheringMultiplier 1.0
GatheringEfficiency 0.0
PrimaryHand Main
EquipmentCategories
AddStatusEffects Cleanse
DurationOverrides 5.0
RemoveStatusEffects MinorCurseAbsorb+MajorCurseAbsorb+GreaterCurseAbsorb+GrandCurseAbsorb+MinorPoisonAbsorb+MajorPoisonAbsorb+GreaterPoisonAbsorb+GrandPoisonAbsorb+MinorDiseaseAbsorb+MajorDiseaseAbsorb+GreaterDiseaseAbsorb+GrandDiseaseAbsorb+MinorBleedAbsorb+MajorBleedAbsorb+GreaterBleedAbsorb+GrandBleedAbsorb+MinorFrostbiteAbsorb+MajorFrostbiteAbsorb+GreaterFrostbiteAbsorb+GrandFrostbiteAbsorb
RemoveStatusEffectCategories
DamageType
DmgVitalsCategory
OnUseAffliction AfflictionCurse=-1000+AfflictionPoison=-1000+AfflictionDisease=-1000+AfflictionBleed=-1000+AfflictionFrostbite=-1000
BaseDamage 57.0
CritDamageMultiplier 1.25
BaseStaggerDamage 28.0
CritStaggerDamageMultiplier 1.5
AmmoType
RequiredStrength 0.0
RequiredDexterity 0.0
RequiredIntelligence 0.0
ScalingStrength 0.0
ScalingDexterity 0.0
ScalingIntelligence 0.01
BlaStandard 1.0
BlaSiege 1.0
BlaStrike 1.0
BlaSlash 1.0
BlaThrust 1.0
BlaFire 1.0
BlaLightning 1.0
BlaCorruption 1.0
AbaPoison 0.6
AbaDisease 0.6
AbaBleed 0.6
AbaFrostbite 0.6
AbaCurse 0.6

Transmisje na żywo