Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Mroźny Wicher

"Lepiej włóż futro. Mróz tnie do kości".
Rodzaj: Weapon
Klasa: Miecz

Punkty wyposażenia: 200 - 300
Obr. podstawowe: 147 - 171
Szansa na trafienie krytyczne: 3.0%

Profity

Cechy miecza i tarczy pioniera
4 - 7 Dexterity
Otchłań I
20.0% obrażeń jest przekształcanych w obrażenia od próżni. Obrażenia skalują się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy.Durability 1500
Weight 3.6 kg
Salvageable true
Repairable true
IsTraded true
BindOnPickup false
PrimaryUse Combat Melee
EquipType RSword_LeftHolster
DamageStatMultiplier 0.0
DamageTableRow
GatheringTypes None
GatheringMultiplier 1.0
GatheringEfficiency 0.0
PrimaryHand Main
EquipmentCategories
AddStatusEffects EatRawFood
RemoveStatusEffects
RemoveStatusEffectCategories
DamageType
DmgVitalsCategory
OnUseAffliction
IsGem false
PerkBucket PerkBucket_AzaleaNectarT3
BaseDamage 64.0
CritDamageMultiplier 1.3
BaseStaggerDamage 30.0
CritStaggerDamageMultiplier 1.5
AmmoType
RequiredStrength 0.0
RequiredDexterity 0.0
RequiredIntelligence 0.0
ScalingStrength 0.009
ScalingDexterity 0.0065
ScalingIntelligence 0.0
BlaStandard 1.0
BlaSiege 1.0
BlaStrike 1.0
BlaSlash 1.0
BlaThrust 1.0
BlaFire 1.0
BlaLightning 1.0
BlaCorruption 1.0
AbaPoison 0.4
AbaDisease 0.4
AbaBleed 0.4
AbaFrostbite 0.4
AbaCurse 0.4

Transmisje na żywo