Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Lodowa rękawica podróżnika of the Scholar

Solidnie wykonana broń. Będzie ci służyć równie dobrze, jak poprzedniemu właścicielowi.
Rodzaj: Weapon
Klasa: rękawica lodu

Siła wyposażenia: 280
Podstawowe obrażenia: 123
Szansa na obrażenia krytyczne: 3.0%

Atrybuty

uczonego
12 Intelligence

Powiąż z postacią po nałożeniu: Yes


Durability 1500
Weight 3.0 kg
Salvageable true
Repairable true
BindOnPickup true
PrimaryUse Combat Melee
EquipType RSword_LeftHolster
DamageTableRow
GatheringTypes None
GatheringMultiplier 1.0
GatheringEfficiency 0.0
PrimaryHand Main
EquipmentCategories
AddStatusEffects
DurationOverrides 900.0
RemoveStatusEffects
RemoveStatusEffectCategories
DamageType
DmgVitalsCategory Lost=.13
OnUseAffliction
BaseDamage 56.0
CritDamageMultiplier 1.3
BaseStaggerDamage 36.0
CritStaggerDamageMultiplier 1.5
AmmoType
RequiredStrength 0.0
RequiredDexterity 0.0
RequiredIntelligence 0.0
ScalingStrength 0.0
ScalingDexterity 0.0
ScalingIntelligence 0.01
BlaStandard 1.0
BlaSiege 1.0
BlaStrike 1.0
BlaSlash 1.0
BlaThrust 1.0
BlaFire 1.0
BlaLightning 1.0
BlaCorruption 1.0
AbaPoison 0.7
AbaDisease 0.7
AbaBleed 0.7
AbaFrostbite 0.7
AbaCurse 0.7