Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Kauteryzacja

„Ogień oczyści twą ranę”.
Rodzaj: Weapon
Klasa: kostur ognia

Siła wyposażenia: 500 - 600
Podstawowe obrażenia: 205 - 238
Szansa na obrażenia krytyczne: 4.0%

Atrybuty

wartownika
24 - 30 Constitution
Puste gniazdo na klejnot
Puste gniazdo na klejnot.
Okrutność
+11.2% do obrażeń krytycznych.
Kradzież życia
Przekształca 1.4% zadanych przez ciebie obrażeń w zdrowie. Nie aktywuje się od obrażeń nieustannych ani periodycznych.
Śmiertelna kradzież życia
Zabójstwo przywraca 4.8% zdrowia (czas odnowienia: 5.0 s).

Powiąż z postacią po nałożeniu: Yes


Durability 3000
Weight 11.2 kg
Salvageable true
Repairable true
BindOnPickup true
PrimaryUse Combat Melee
EquipType Bow
DamageTableRow
GatheringTypes None
GatheringMultiplier 1.0
GatheringEfficiency 0.0
PrimaryHand Main
EquipmentCategories
AddStatusEffects GrandDrinkStaminaRegen
DurationOverrides 120.0
RemoveStatusEffects
RemoveStatusEffectCategories
DamageType
DmgVitalsCategory
OnUseAffliction
BaseDamage 57.0
CritDamageMultiplier 1.25
BaseStaggerDamage 34.0
CritStaggerDamageMultiplier 1.5
AmmoType
RequiredStrength 0.0
RequiredDexterity 0.0
RequiredIntelligence 0.0
ScalingStrength 0.0
ScalingDexterity 0.0
ScalingIntelligence 0.01
BlaStandard 1.0
BlaSiege 1.0
BlaStrike 1.0
BlaSlash 1.0
BlaThrust 1.0
BlaFire 1.0
BlaLightning 1.0
BlaCorruption 1.0
AbaPoison 0.6
AbaDisease 0.6
AbaBleed 0.6
AbaFrostbite 0.6
AbaCurse 0.6