Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Wzmocniony Hełm płytowy syndykatu Barbarzyńcy

Hełm stworzony dla członków syndykatu.
Rodzaj: Armor
Klasa: Hełm (Ciężki)

Siła wyposażenia: 280
Wskaźnik ochrony przed atakami fizycznymi: 72 - 117
Wskaźnik ochrony przed atakami żywiołów: 72 - 117

Atrybuty

Cechy pancerza barbarzyńcy
6 Strength
4 Constitution
Ochrona fizyczna I
1.0% do pochłaniania obrażeń fizycznych.

Powiąż z postacią po nałożeniu: Yes


Durability 375
Weight 4.749981 kg
Salvageable true
Repairable true
BindOnPickup true
DmgVitalsCategory
Grit 0.0
PhysicalArmorSetScaleFactor 0.83333
ElementalArmorSetScaleFactor 0.83333
ArmorRatingScaleFactor 0.15
DefStandard 0.0
DefSiege 0.0
DefStrike 0.0
DefSlash 0.0
DefThrust 0.0
DefMagic 0.0
DefFire 0.0
DefLightning 0.0
DefCorruption 0.0
AbsStandard 0.0
AbsSiege 0.0
AbsStrike 0.0
AbsSlash 0.0
AbsThrust 0.0
AbsMagic 0.0
AbsFire 0.0
AbsLightning 0.0
AbsCorruption 0.0
ResPoison 0.0
ResDisease 0.0
ResBleed 0.0
ResFrostbite 0.0
ResCurse 0.0