Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Głos Ludu

Wytycz sobie drogę czystą potęgą i furią podobną do huraganu.
Rodzaj: Weapon
Klasa: Muszkiet

Punkty wyposażenia: 580
Obr. podstawowe: 332
Szansa na trafienie krytyczne: 2.0%

Profity

Cechy broni w głównej ręce pioniera
28 Dexterity
Otchłań IV
50.0% obrażeń jest przekształcanych w obrażenia od próżni. Obrażenia skalują się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy.
Zmora skażonych
+13.7% do obrażeń zadawanych skażonym.
Przyspieszające pułapki
Zwiększa szybkość ruchu o 18.1% na 3.0 s po rozstawieniu pułapki (nie kumuluje się).

Przypisz przy podniesieniu: Yes


Nagroda za: Głos Ludu

Durability 3000
Weight 13.4 kg
Salvageable true
Repairable true
BindOnPickup true
PrimaryUse Combat Ranged
EquipType Rifle
DamageStatMultiplier 0.0
DamageTableRow
GatheringTypes None
GatheringMultiplier 1.0
GatheringEfficiency 0.0
PrimaryHand Main
EquipmentCategories
AddStatusEffects GreaterPotionEncumbrance
DurationOverrides 150.0
RemoveStatusEffects
RemoveStatusEffectCategories Boost
DamageType
DmgVitalsCategory
OnUseAffliction
IsGem false
PerkBucket PerkBucket_CorruptedInsigniaT1
BaseDamage 82.0
CritDamageMultiplier 1.3
BaseStaggerDamage 56.0
CritStaggerDamageMultiplier 1.5
AmmoType Shot
RequiredStrength 0.0
RequiredDexterity 0.0
RequiredIntelligence 0.0
ScalingStrength 0.0
ScalingDexterity 0.009
ScalingIntelligence 0.0065

Transmisje na żywo