Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Duszek ziemi

Esencja ziemi. Stosowana w alchemii.
Rodzaj: Resource
Klasa: Zasoby alchemiczne
Pochodzące z: Arcane Repository

Earth Wisp (Arcana)

Ingredients:

5x