Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Barwnik niebieska zorza

Używany do barwienia ubrania i pancerza.
Rodzaj: Dye
Klasa: Barwniki
Dropy zależą zarówno od poziomu, jak i lokalizacji. W fazie eksperymentalnej! Jeśli uważasz, że dane są błędne, pozostaw komentarz.

Sakwa z barwnikami