Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Azothowa woda

Woda nasycona spływającym azothem.
Rodzaj: Resource
Klasa: Zasoby alchemiczne
Pochodzące z: Azoth Water Seeps

Dropy zależą zarówno od poziomu, jak i lokalizacji. W fazie eksperymentalnej! Jeśli uważasz, że dane są błędne, pozostaw komentarz.

Źródło azothu