Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

War Hammer Skills & Abilities

The War Hammer is a two-handed weapon providing a lot of Crowd Control. The "Juggernaut" tree is focused more on damage, while the "Crowd Crusher" tree grants access to powerful stuns and knockdowns. Some War Hammer skills also allow you to taunt monsters in PvE.

War hammers benefit solely from Strength.

Active Abilities

Passive Skills

Transmisje na żywo