Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

War Hammer Skills & Abilities

The War Hammer is a two-handed weapon providing a lot of Crowd Control. The "Juggernaut" tree is focused more on damage, while the "Crowd Crusher" tree grants access to powerful stuns and knockdowns. Some War Hammer skills also allow you to taunt monsters in PvE.

War hammers benefit solely from Strength.

Active Abilities

Passive Skills