Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Spear Skills & Abilities

The Spear is a two-handed weapon which can be thrown, similar to the Hatchet. Its "Zoner" tree provides throwing attacks and Crowd Control in the form of a knockdown and pushback, while the "Impaler" tree focuses on damage and synergy with Bleed and Rend stacks.

Spears benefit primarily from Dexterity, but Strength also contributes.

Active Abilities

Passive Skills