Wciąż jesteśmy w trakcie tłumaczenia witryny na ten język, więc napotkasz brakujące tłumaczenia. Artykuły i przewodniki są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chcesz pomóc nam w tłumaczeniu, dołącz do naszego Discord.

Ice Magic Skills & Abilities

The Ice Gauntlet is a magic weapon and allows the wielder to cast spells as well as attack at range. Both the "ice Tempest" tree is focused on AoE damage spells and slows while the "Builder" tree provide a stationary pet in the form of an Ice Pylon that attacks foes and provides buffs and debuffs, as well as a self-immunity escape spell and more CC.

Ice Gauntlets benefit solely from Intelligence.

Active Abilities

Passive Skills