Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Bow Skills & Abilities

The Bow is a ranged weapon with long-distance attacks. Its "Skirmisher" tree provides evasion, AoE and poison attacks, while the "Hunter" tree focuses on damage.

Bows benefit solely from Dexterity.

Active Abilities

Passive Skills

Transmisje na żywo