Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

New World New World Weapon Leveling Locations Guide

New World Weapon Leveling Locations Guide

This guide contains recommended locations to level your weapons in New World. There are quite a few options for weapon leveling locations...
New World New World Jewelcrafting Guide

New World Jewelcrafting Guide

One of the best Trade Skills to make money all within your finger tips... Learn how to get 200 quickly so you too can start making that gold!
New World The Lazarus Instrumentality Expedition Guide

The Lazarus Instrumentality Expedition Guide

The Lazarus Instrumentality is on of the end game dungeons in New World...-
New World New World Armoring Guide

New World Armoring Guide

When you want to craft armor for any reason. To gear yourself up, help friends, or to make some gold... This guide will help you level to 200 in Armoring!
New World Expedition Mutation Guide

Expedition Mutation Guide

Mutators are a form of end-game content that change the way expeditions are played and offer additional difficulty levels, gear upgrades and a ranking system...
New World New World Weaponsmithing Guide

New World Weaponsmithing Guide

Anything and everything you might need to know about weaponsmithing and how to level it.
New World Umbral Shards and The New Gear Score Upgrade System Explained

Umbral Shards and The New Gear Score Upgrade System Explained

Umbral shards are a resource that enable you to take an item with a Gear score of 600 up to a maximum gear score of 625, and they allow you to bump your expertise for a specific gear slot from 600 to 625...
New World New World Bow Patch Note Changelog

New World Bow Patch Note Changelog

Below is a running list of changes for each patch for the Bow in New World...
New World New World Fire Staff Patch Note Changelog

New World Fire Staff Patch Note Changelog

Below is a running list of changes for each patch for the Fire Staff in New World...
New World New World Great Axe Patch Note Changelog

New World Great Axe Patch Note Changelog

Below is a running list of changes for each patch for the Great Axe in New World...
New World New World Hatchet Patch Note Changelog

New World Hatchet Patch Note Changelog

Below is a running list of changes for each patch for the Hatchet in New World...

Transmisje na żywo