Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

New World Gear Affix Chart

New World's gear system contains a Affix system. The affix will tell you by the name of the armor, weapon, or jewelry what the primary and secondary attribute of the armor will be. For example, if a piece of armor contains the word "Knight" as the suffix then the armor will have Constitution as the primary attribute bonus and Strength as the secondary attribute bonus. The same holds true for weapons and jewelry.

Below is a quick chart of all the Affix's in New World.


Special thanks to Perform for the image!
About the Author:
BDLG is 1 of the 3 founders of StudioLoot. You can find BDLG on Twitch every Tuesday - Friday from 8:00am CST to 1:00pm CST, and creating content on the StudioLoot YouTube channel.