Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Last Updated: June 12, 2022 Reading Time: 2 min

New World Bag Perks and Perk Labels

All of the perks in New World are categorized using perk labels. In this guide, we list all the New World Bag Perks and Perk Labels

When crafting an item in New World you can not roll multiple perks within the same perk label. For example, if you roll Prospector’s Burden in the “Encumb Reduce” perk label you can not also have the Weaver’s Burden perk within the “Encumb Reduce” perk label on the same shield. 

You could however roll an item that has something within the “Encumb Reduce” perk label and within the “Azoth Gain” perk label. For example, you could roll Azoth Attuned and Alchemist’s Burden on the same bag. 

Below is a chart of all the bag perks and their associated perk label within New World (You can use “CTL + F” to search for applicable perks and perk labels)

New World Bag Perk Chart

Perk LabelPerk Name
AmmoPlentiful Arrows
AmmoPlentiful Shells
Azoth GainAzoth Attuned
BonusLoyalty
Encumb AddExtra Pockets
Encumb ReduceGourmand’s Burden
Encumb ReduceProspector’s Burden
Encumb ReduceQuarryman’s Burden
Encumb ReduceWeaver’s Burden
Encumb ReduceTanner’s Burden
Encumb ReduceMercenary’s Burden
Encumb ReduceQuartermaster’s Burden
Encumb ReduceAlchemist’s Burden
Encumb ReduceLumberjack’s Burden
LuckLuck

Transmisje na żywo